Skip to main content

Επιμέλεια : Κυριάκος Κεφαλληνός.

Εσύ ήξερες ότι τα εκτιμώμενα παράνομα πυροβόλα όπλα το 2017 στην ΕΕ ήταν περίπου 35 εκατομμύρια ; Ξέρεις ποια είναι η αντιστοιχία στο σύνολο των πυροβόλων όπλων στην επικράτεια της ΕΕ ; 56%παρακαλώ !

Ποιες είναι όμως οι κινήσεις που έχουν γίνει και ποιες είναι οι ενέργειες αυτές που θα δώσουν αποτελέσματα υπέρ των πολιτών και των νομίμων εμπόρων κατά των λαθρεμπόρων ; Φτάνουν αυτά που έχουν γίνει ; Φτάνουν αυτά που έχουν ανακοινωθεί για να σταματήσουμε να βλέπουμε όπλα σε λάθος χέρια ; Και τελικά τι προτιμούμε ; Εκπαιδευμένους πολίτες με παιδεία στον χώρο των όπλων και πρωταθλητές στο χώρο του αθλητισμού ή ανάρμοστες συμπεριφορές από επικίνδυνους θεωρητικά οπλόφιλους που δεν κατάφεραν ή δεν τους άφησαν ποτέ να ασχοληθούν νόμιμα και να διδαχθούν σωστά αυτό που τόσο πολύ αγαπούν ;

Και φταίνε τελικά οι ίδιοι για την παρανομία τους ή έχει στηθεί ένας τεράστιος χορός ”κονόμας” που βολεύει να κινούνται τόσα άτομα εκτός νόμου και νομοθετικών πλαισίων ; Μήπως το απαγορευτικό λειτουργεί ακριβώς αντίστροφα και στον απλό πολίτη όπως και σε ένα παιδί που το διατάζεις να μην φάει σοκολάτα και είναι σίγουρο πως το πρώτο που θα προσπαθήσει είναι να φάει όλο το βάζο στα κρυφά ;

Συμβούλιο της ΕΕ Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου 2023

Το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του για ασφαλέστερο εμπόριο όπλων

Το Συμβούλιο συμφώνησε σήμερα να δοθεί εντολή στην Προεδρία για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με επικαιροποιημένους κανόνες της ΕΕ για την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη διαμετακόμιση πυροβόλων όπλων από και προς την ΕΕ. Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στο να κλείσουν νομικά κενά ως προς την παράνομη εμπορία και διακίνηση πυροβόλων όπλων, διευκολύνοντας παράλληλα το εμπόριο και την κυκλοφορία πυροβόλων όπλων που χρησιμοποιούνται για νόμιμους σκοπούς.

Σκοπός της αναθεώρησης

Οι αναθεωρημένοι κανόνες αποσκοπούν στον περιορισμό της παράνομης εμπορίας και διακίνησης πυροβόλων όπλων μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων και διαδικασιών, συντονισμένων ελέγχων και καλύτερης ιχνηλασιμότητας των πυροβόλων όπλων για μη στρατιωτική χρήση. Αυτό θα αποτρέψει την εκτροπή των νομίμως κατασκευασμένων και εξαγόμενων μη στρατιωτικών πυροβόλων όπλων στην παράνομη αγορά.

Η πρόταση προβλέπει την ορθή καταγραφή των πληροφοριών σχετικά με τα πυροβόλα όπλα. Αποσαφηνίζει τον ρόλο των αρχών αδειοδότησης και βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου (συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών αρχών) και των αρχών αδειοδότησης. Αποσκοπεί επίσης στη συστηματοποίηση της συλλογής δεδομένων σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές πυροβόλων όπλων, καθώς και κατασχεθέντων όπλων.

Οι κανόνες αποσκοπούν στη θέσπιση αυστηρότερων κανονισμών για «ημιτελή» πυροβόλα όπλα ή συστατικά μέρη που μπορούν να μετατραπούν σε φονικά πυροβόλα όπλα στο σπίτι. Η πρόταση προβλέπει επίσης πιστοποιητικό τελικού χρήστη για τα πιο επικίνδυνα πυροβόλα όπλα.

Ταυτόχρονα, η πρόταση αποσκοπεί στη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου πυροβόλων όπλων για μη στρατιωτική χρήση και στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους κατασκευαστές, τους εμπόρους και τους χρήστες. Οι προτεινόμενοι κανόνες θα καθορίσουν σαφείς και κοινές διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής και διαμετακόμισης πυροβόλων όπλων και θα απλουστεύσουν και θα ψηφιοποιήσουν τις διαδικασίες για τους κυνηγούς, τους αθλητές σκοποβολής και τους εκθέτες. Η πρόταση θεσπίζει επίσης ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδότησης της ΕΕ, το οποίο θα εξοικονομήσει χρόνο για τους αιτούντες και θα απλουστεύσει τη διαδικασία των αδειοδοτήσεων.

Οι κύριες τροποποιήσεις που επέφερε το Συμβούλιο

Το Συμβούλιο συμφώνησε με τις βασικές αρχές της πρότασης της Επιτροπής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας των πολιτών.

Το Συμβούλιο εξασφάλισε ισχυρές αρμοδιότητες για τις εθνικές αρμόδιες αρχές στο κείμενο. Προσέθεσε μια διαδικασία αδειοδότησης για προσωρινές εισαγωγές και εξαγωγές πυροβόλων όπλων.

Τα κράτη μέλη κράτησαν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τα υφιστάμενα ηλεκτρονικά εθνικά συστήματα χορήγησης αδειών, εφόσον είναι διασυνδεδεμένα με το ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδότησης που θα δημιουργηθεί για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης. Εξασφάλισαν επίσης μεγαλύτερη περίοδο για τη δημιουργία και τη διασύνδεση των εθνικών συστημάτων χορήγησης αδειών με το κοινό ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδότησης.

Το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι τα στρατιωτικά πυροβόλα όπλα που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της πρότασης σχετικά με τις εξαγωγές θα είναι εκείνα που περιλαμβάνονται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιστορικό

Εκτιμάται ότι 35 εκατομμύρια παράνομα πυροβόλα όπλα ανήκαν σε πολίτες στην ΕΕ το 2017. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 56 % του εκτιμώμενου συνόλου των πυροβόλων όπλων.

Ο ισχύων κανονισμός για τα πυροβόλα όπλα θεσπίζει κανόνες για την εξαγωγή, την εισαγωγή και τη μεταφορά πυροβόλων όπλων, μερών και εξαρτημάτων τους, καθώς και πυρομαχικών. Εφαρμόζει το άρθρο 10 —το οποίο αφορά τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τη διαμετακόμιση πυροβόλων όπλων— του Πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών κατά της Παράνομης Κατασκευής και Διακίνησης Πυροβόλων Όπλων, Τμημάτων και Συστατικών τους και Πυρομαχικών. Ο υφιστάμενος κανονισμός, που ισχύει από το 2012, δεν εφαρμόζεται στα παλαιά ή απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα ή στα πυροβόλα όπλα που προορίζονται για στρατιωτική ή αστυνομική χρήση.

Ο κανονισμός συμπληρώνεται από μια υφιστάμενη οδηγία για τα πυροβόλα όπλα, η οποία καθορίζει ελάχιστους κοινούς κανόνες για την απόκτηση και την κατοχή πυροβόλων όπλων στην ΕΕ, καθώς και για τη μεταφορά πυροβόλων όπλων από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη. 

Στις 27 Οκτωβρίου 2022 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την αναδιατύπωση του κανονισμού για τα πυροβόλα όπλα. Η πρόταση περιλαμβάνει νέους κανόνες για τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των πυροβόλων όπλων και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών μέσω της εναρμόνισης των κανόνων σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Το Συμβούλιο είναι τώρα έτοιμο να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να συμφωνήσουν για το τελικό κείμενο. Μόλις το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο καταλήξουν σε προσωρινή συμφωνία, ο κανονισμός θα πρέπει να εγκριθεί και τυπικά από τα δύο θεσμικά όργανα πριν τεθεί σε ισχύ.

Πηγή : https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2023/11/29/council-agrees-position-on-safer-firearms-trading/